Regulamin korzystania z apartamentu

Regulamin korzystania z apartamentu FUTURE

 1. Apartament FUTURE, położony w Kołobrzegu przy ul. Gen. Maczka 13/19, zarządzany jest przez Jacka Serowika (Wynajmującego), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FUTURE Jacek Serowik, z siedzibą: ul. Łubinowa 4/6, 55-080 Smolec, NIP: 6711112707, tel. 726 777 751, e-mail: biuro@apartament-future.pl.

 2. Apartament wynajmowany jest w ramach najmu krótkoterminowego na doby noclegowe w ramach usługi noclegowej.

 3. Płatność za pobyt następuje z góry za cały okres najmu zgodnie z dokonaną rezerwacją i może być dokonana: przelewem, gotówką bądź za pośrednictwem booking.com zgodnie z metodami płatności przyjętymi przez tego operatora.

 4. Po dokonaniu płatności Gość otrzymuje komplet kluczy: jeden do wszystkich części wspólnych, w tym do klatki schodowej, wiaty na odpady, oraz wody, a także dwa do drzwi wejściowych do apartamentu (zamek górny oraz dolny).

 5. Wynajmujący z zapłaconej ceny najmu odprowadza na rzecz Urzędu Gminy Kołobrzeg opłatę uzdrowiskową naliczoną zgodnie ze stosowną uchwałą miejscową.

 6. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 następnego dnia. Dopuszcza się możliwość dostosowania godzin przyjazdu lub wyjazdu Gościa po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

 7. Wynajmujący zobowiązany jest przygotować odpowiednią do liczby Gości ilość ręczników, pościeli oraz innego wyposażenia niezbędnego do wygodnego wypoczynku.

 8. Konieczność uzupełnienia wyposażenia apartamentu bądź wymiany ręczników czy też bielizny pościelowej Gość powinien zgłosić Wynajmującemu telefonicznie pod numerem telefonu 726 777 751.

 9. Wszelkie awarie w apartamencie powinny być na bieżąco zgłaszane Wynajmującemu telefonicznie pod numerem telefonu 726 777 751 w celu ich jak najszybszego usunięcia oraz uniknięcia ewentualnych szkód.

 10. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 zgodnie z Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej „Maczka – Południe” w Kołobrzegu  nr 5/2020 z dnia 11.03.2020 r.

 11. W apartamencie oraz częściach wspólnych, w tym na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 12. W apartamencie obowiązuje segregacja odpadów do osobnych pojemników, które należy opróżniać do przeznaczonych w tym celu pojemników zbiorowych mieszczących się na terenie osiedla.

 13. Do apartamentu przynależy miejsce postojowe wewnątrz osiedla, z którego Gość ma prawo korzystać nieodpłatnie podczas pobytu. Miejsce postojowe zostało oznaczone logo apartamentu i zabezpieczone blokadą przed możliwością parkowania przez osoby trzecie.

 14. W apartamencie dopuszcza się możliwość pobytu wraz ze zwierzętami domowymi.

 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Gościa w apartamencie rzeczy.

 16. Gość, opuszczając za każdym razem apartament, powinien zamknąć drzwi na zamek, a opuszczając osiedle na dwa zamki (górny oraz dolny).

 17. Gość ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia apartamentu powstałe z winy Gościa lub osób go odwiedzających.

 18. W apartamencie zakazane jest organizowanie imprez towarzyskich zakłócających spokój innych wypoczywających w sąsiednich apartamentach, w tym m.in. wieczorów kawalerskich, panieńskich, głośnych urodzin itp.

 19. Zagubienie kluczy do apartamentu wiąże się z koniecznością pokrycia przez Gościa kosztów ich odtworzenia w kwocie 100 zł.

 20. Opuszczenie apartamentu oraz zwrócenie Wynajmującemu kluczy następuje po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego telefonicznie i planowanej godzinie wyjazdu.

 21. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@apartament-future.pl, telefonicznie pod numerem 726 777 751 lub ustnie Wynajmującemu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia, a odpowiedzi udziela się zwrotnie na adres mailowy, z którego nastąpiło zgłoszenie lub w inny sposób wskazany przez Gościa w zgłoszeniu.

Kołobrzeg, dnia 05.09.2021 r.